Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Strela 1, 2010

ostré letecké streľby na polygóne Ustka, Baltické more, letisko Swidwin Poľská republika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1sqn.sk