Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Nadzvukový let na stratosfére, 2010

zálet lietadla Mig-29UBS na kontrolu motorov po rozhonovej trati Malacky-Sliač-Trenčianske Teplice-Senica-Malacky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1sqn.sk