Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Nato Tiger Meet 2004

medzinárodné letecké cvičenie letiek NATO, v združených Asociacií Tigrích letiek, Schlesswig Holstein, 2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1sqn.sk