Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Nato Tiger Meet 2004

medzinárodné letecké cvičenie letiek NATO, v združených Asociacií Tigrích letiek, Schlesswig Holstein, 2004

Mig-29, Bojová letka
Mig-29, Bojová letka
C730UZ -

1sqn.sk