Bojová letka, Sliač, www.1sqn.sk

Misia "Malacky" 2

Život Bojovej letky počas odpočinku na letislu Malacky

1
2
3
4
5
6
7

1sqn.sk