Bojová letka, Sliač, www.1sqn.sk

Misia "Malacky" 1

Život Bojovej letky počas výluky na letislu Malacky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1sqn.sk