Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

bežný deň,

bežný deň počas letovej akcie, 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1sqn.sk