Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Kecskemét Air Show, 2013,

Bojová letka Sliač sa zúčastnila statickou ukážkou na Leteckom dni v Kecskeméte, Maďarsko v dňoch 5-6.8. 2013 a zároveň Mini Tiger Meetu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1sqn.sk