Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Eagle Taloon 2012, Minsk Mazowiecky

vojenské cvičenie v Poľskej republike

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1sqn.sk