Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Eagle Taloon 2011, Malbork

Letecké cvičenie v Poľskej republike

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1sqn.sk