Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Lety cieľov, 2006

lety cieľov s L-39 pre PVO, 2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1sqn.sk