Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Slovah Hawk 2007

medzinárodné cvičenie s účasťou Veľkej Británie, výmena malých jednotiek, letisko Sliač

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1sqn.sk