Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Slavín 2008

prílety na čas ponad Bratislavu a pamätník Slavín

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1sqn.sk