Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

SIAF 2013, 31.8-1.9.2013, Sliač, Slovenská republika

Bojová letka sa zúčastnila statickou a dynamickou ukážkou (pplk. Bukovský) lietadlami Mig-29 na Slovak International Air Fest 2013.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1sqn.sk