Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Slovak Air Fest 2006, Sliač

nácvik a prielety sa SAF, 2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1sqn.sk