Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Dynamo Cup 2013, 15-16.8.2013 Soči, Rusko

Medzinárodný hokejový turnaj silových zložiek na budúcom Olympijskom štadióne "Baľšoj", Soči, Ruská federatívna republika.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1sqn.sk