Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

CIAF 2013, 07.09-08.09.2013, Hradec Králové, Česká republika.

- V dňoch 7. až 8. augusta 2013 sa Bojová letka zúčastnila statickou ukážkou na CIAF 2013, letisko Hradec Králové, Česká republika. (piloti: pplk.Marián Bukovský, pplk. Jozef Hausner)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1sqn.sk