Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

stretnutie s B-52, 2012

Aj to je naša práca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1sqn.sk