Bojová letka, Sliač, Vzdušné sily Slovenskej republiky

Národné Letecké Dni, Piešťany 2009

Eskortovanie AWACSu lietadlami QRA Sliač

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1sqn.sk